چنانجه داری یک سایت یا وبلاگ هنری هستید و مایلید که به figurativedrawing.com لینک شوید، مراحل زیر را دنبال کنید
١. ابتدا کد ذیل را در وبلاگ و یا در صفحه لینک سایت خود copy و paste کنید:
۲. پس از افزودن لینک ما به سایت یا وبلاگتان، مشخصات سایت یا وبلاگ خود را که شامل عنوان سایت، شرح مختصری در باره محتوای سایت، آدرس جایی که لینک سایت ما را در آن قرار دادید، نام و نام خانوادگی و آدرس ای میلتان میشود را به آدرس پست الکترونیکی ذیل ارسال نمایید:

و یا اینکه فرم زیر که دربردارنده همان اطلاعات مذکور مبیاشد را پر نموده و ارسال نمایید.
لطفا دارندگان وبلاگها توجه نمایند که پس از درج لینک سایت ما، در قسمت لینک متقابل میباست همان آدرس وبلاگشان را مجددا درج نمایند و همچنین توضیح کوتاهی در باره وبلاگ در قمست شرح مختصر وارد نمایند.

از اینکه اندکی از وقت خود را صرف بازدید از figurativedrawing.com نمودید، متشکریم.