" آتلیه ایکاروس "

صادقیه، فردوس شرق، خیابان اعتمادیان شرقی، پلاک ۱۵، طبقه سوم، واحد ۹

تلفن تماس:  ۴۴۰۱۵۴۴۷ و ۴۴۰۲۲۲۶۵